T-Emballage AB > T-Drev Expanderande Drevband

T-Drev Expanderande Drevband

T-Emballageär leverantör av expanderande drevband. T-Drev expanderande drevband är multifog för fönster, dörrar etc.


Användningsområde
För fogning och tätning vid nyinstallation av fönster och dörrar i främst isolerade konstruktioner. Ger fogen diffusionstät insida, diffusionsöppen utsida, vattentät utsida, absolut lufttäthet, god termisk isolerförmåga och ljudisolering.

Läs mer om T-Drev Expanderande Drevband på företagets hemsida

T-Emballage AB
Hemsida: www.t-emballage.se

T-Emballage AB

T-Emballage AB är leverantör av bla vindskydd (T-Vind Super), krypgrundsisolering (Krypgrundsfoam), underlagstäckning (T-Tak Super YEP 6), tätningstejp (T-Flex) mm.

Inom allt som rör täckning och skyddande byggmaterial är T-Emballage en komplett leverantör. Vi förser svenska byggmarknaden med material av hög kvalitet, ofta typgodkända, och utvecklade för att fylla sin funktion i konstruktionen maximalt. Att välja rätt material är en självklarhet om man vill bygga hållbart och långsiktigt. Men det gäller förstås att veta hur materialen ska användas också – och hur de fungerar tillsammans. Vi har experter på material- och byggtekniska frågor och oavsett om det gäller tak, vägg, golv eller grund, är vi alltid redo att ge ett ärligt och rättframt svar. Välkommen till T-Emballage!

Luft- & ångspärr, Täckfolie, Presenningar, Virkestäckning, Grundisolering, Formrör, Geotextiler, Golvskydd, Stegljudsdämpning, Kombinationsväv, Underlagspapp, Underlagstäckning, Shingel, Ytpapp, Kemiska produkter, Vindskydd, Byggfolietejper, Specialtejper, m m.