U-Form AB > Täckbrickor

Täckbrickor

U-Form AB har ett omfattande sortiment av täckbrickor för genomgång av ventilationskanaler och avloppsrör i bjälklag och väggar för bl a ROT-sektorn.


De ringformade täckbrickorna träs på rören vid montage, alternativt efteråt genom att knäcka brickan vid brytanvisningen, bända isär kanterna och trycka brickan över röret.

• För ombyggnad med borrade hål t ex ROT
• Spar arbetsmoment
• Arbete från bock och stämp utgår
• Monteras på avloppsrör
• Ingen efterlagning

Brickans material är halvstyv matterad övermålningsbar vit polystyren.

Brickan kan limmas, spikas, skruvas eller gjutas fast. Vid trånga montage kan brickan enkelt klippas till passande form.

Läs mer om Täckbrickor på företagets hemsida

U-Form AB
Hemsida: www.u-form.se

U-Form AB

U-Form AB är en leverantör av bla täckbrickor, rörgenomföringar, rörstödsböjar, rörinklädnader, ursparningsformar, produkter för golvvärme, mm.

U-Form AB är specialisten på genomföring och fixering av ledningssystem i byggnader för både nyproduktion och ombyggnad.

Vår företagsidé är att ta fram och tillhandahålla nya metoder och produkter som underlättar inom byggnation och installation.
Målet är att våra metoder skall

• spara arbetstid
• ge bättre arbetsmiljö
• underlätta samarbetet på bygget
• medge utbyten av en rörinstallation samt
• förebygga skador, ex vattenskador.

Vi har en flexibel tillverkning och försöker när det är möjligt att anpassa oss efter den enskilda kundens behov.

Vi arbetar kontinuerligt med att ta fram nya metoder och hjälpmedel för att underlätta installationer i byggnader alltsedan 1989.

Vi riktar oss till proffsen i bygg och installationsbranschen.

Hör av dig om du vill ha lösning på ett problem ,vi kanske kan hjälpa till.