Protan Entreprenad AB Lindström Tak > Tak

Tak

Tätskikt för tak från Protan AB. Protans tätskiktssortiment är heltäckande, här finner du således en produkt för alla typer av behov och för alla typer av underlag.


Protan AB saluför Protanproducerade tätskikt till auktoriserade och egna entreprenörer på den Svenska marknaden.

Läs mer om Tak på företagets hemsida

Protan Entreprenad AB Lindström Tak
Hemsida: www.protan.se

Protan Entreprenad AB Lindström Tak

Lindström Tak i Örebro utför takentreprenad, läggning av Protan tätskikt för tak, värmeisolering av tak, tätning av byggnader och badrum mm.

Som Protan ABs entreprenadavdelning för Örebro och omgivning är vi specialister inom tätning av framför allt plana och låglutande tak och värmeisolering samt inom tätning av byggnader och badrum. Vi utför arbeten på tak och terrasser, nyläggningar, omläggningar och reparationer i alla storleker. Plåt- och träarbeten som ansluter till våra tätskikt utförs även av oss. Detta ger uppdragsgivaren minskade samordningsproblem och skapar trygghet.

Protans tätskikt svetsas med varmluft. Ingen brandrisk p.g.a. öppen låga!