Allakustik Underbara Tak AB > Tak

Tak

AllAkustik Under(bara)tak AB i Stockholm arbetar med försäljning, montage och installation av av samtliga på marknaden förekommande undertakstyper.

Allt från ren standard till special, exempelvis undertak med högt ställda krav på både god rumsakustik, ljudreduktion, absorption , brand, hygien mm.

Läs mer om Tak på företagets hemsida

Allakustik Underbara Tak AB
Hemsida: www.allakustik.se

Allakustik Underbara Tak AB

AllAkustik Under(bara)tak AB i Stockholm arbetar med försäljning, montage, installation och leveranser av undertak. Företaget har lång erfarenhet inom akustiktak. Framför allt är det tak för kontor, industri, sjukhus och offentlig byggnation. Verksamheten bedrivs i Stor-Stockholm, men vi gör även jobb i stora delar av mälardalen. Kontor och lager ligger i Ulvsunda, Bromma.