Protan AB > Takduk och tätskikt

Takduk och tätskikt

Protan AB är leverantör av takduk och tätskikt för tak. Protans tätskiktssortiment är heltäckande, här finns en produkt för alla typer av behov och underlag.


Protan är leverantör av system för tak- och byggnadstätning, för nybygg och renovering samt radontätning. Våra världsledande lösningar utvecklas och produceras i Norge efter högsta kvalitetsstandards. De är testade och godkända av en rad byggtekniska institut över hela Europa.

Läs mer om Takduk och tätskikt på företagets hemsida

Protan AB
Hemsida: www.protan.se

Protan AB

Protan AB saluför Protanproducerade tätskikt till auktoriserade och egna takentreprenörer på den Svenska marknaden. Protans takdukar och takmembraner ingår i ett komplett och unikt system. Protan Tak- och Membransystem, som är godkänt i enlighet med svenska och internationella standarder.

Huvudkontoret ligger i Spånga med entreprenadverksamheter i hela Sverige.