FOAMGLAS Nordic AB > Takfallsystem

Takfallsystem

I detta isoleringssystem, utvecklat av Pittsburgh Corning, är fallet integrerat i isolermaterialskivorna. Isoleringen finns som standard med tre olika fall.


För att underlätta installatörens arbete så långt det är möjligt, hjälper en tekniker från Pittsburgh Corning till under projektfasen genom att upprätta en principskiss över taket, med preliminära mått utsatta. Vid beställningen erhåller kunden en detaljplan för projektet, med ett utdrag av måtten.

FOAMGLAS® TAPERED takfallssystem för kompakttak rekommenderas överallt där det krävs fall och där den underliggande byggnadsstrukturens lutning är olämplig i strukturellt avseende eller avrinningsavseende.

Lutande tak är särskilt lämpliga vid renoveringar, när värmeisoleringen är installerad under slitskiktet eller när ytor utan lutning måste skapas för att tillgodose ändrade driftförutsättningar och behov.

Läs mer om Takfallsystem på företagets hemsida

FOAMGLAS Nordic AB
Hemsida: www.foamglas.se

FOAMGLAS Nordic AB

Fuktsäker isolering för hela byggnaden. Livslängd, säkerhet, miljövänlighet och ekonomi gör FOAMGLAS® till en idealisk partner för isolering, från grunden till taket.