H. Östberg AB > Takfläktar

Takfläktar

CA Östberg är tillverkare av takfläktar. TKC och TKS är samma typ av takfläktar, med skillnaden att TKC har cirkulär anslutning, medan TKS har kvadratisk anslutning.

TKC och TKS är samma typ av fläkt, med den enda skillnaden att TKC har cirkulär anslutning, medan TKS har kvadratisk anslutning. Båda dessa fläktmodeller har horisontellt utblås, medan TKK har vertikalt utblås och kvadratisk anslutning. Dessa fläktar är lätta att montera på takgenomföringar och har hög kapacitet.

Läs mer om Takfläktar på företagets hemsida

H. Östberg AB
Hemsida: https://se.ostberg.com/

H. Östberg AB

H Östberg AB är en av världens ledande tillverkare av fläktar såsom: kanalfläktar, väggfläktar, radialfläktar, takfläktar, frånluftsfläktar och värmeåtervinningsaggregat. Vi har sedan starten 1981 fokuserat på kanalfläktar som vi fortlöpande har vidareutvecklat.

Vi växer hela tiden. Av vår produktion går 85% på export via fristående distributörer till kunder över hela världen. Idag omsätter vi inom Östbergs-gruppen ca 45 MEuro med ca 300 anställda.

En hög marknadsandel och effektiv produktion gör att vi kan erbjuda produkter av högsta kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Den låga personalomsättningen gör också att vi har många erfarna och duktiga medarbetare som bidrar till hög produktivitet och kvalitet både hos produkter och tjänster.

Aggregat, Energiåtervinningsaggegat, Filterboxar, Filterlådor, Fläktar, Frånluftsfläktar, Kanalfläktar, Luftbehandlingsaggregat, Radialfläktar, Rökgasfläktar, Takfläktar, Tilluftsaggregat, Väggfläktar, Värmeväxlaraggregat, Värmeväxlare,