AB Lidingö Tak > Takisolering

Takisolering

Lidingö Tak utför takisolering. Har ni dyra uppvärmningskostnader kan det vara en god idé med tilläggsisolering av ert tak.


Låt oss utföra en "Energiberäkning" så ser man snabbt om denna lösning är intressant.

Genom att värmeisolera taket minskar du effektivt energiförlusterna från byggnaden. Taket är den byggnadsdel där man normalt gör största energivinst i förhållande till investeringen. Eftersom isolering är heltäckande och bärande erfordras inte dyra och energislösande köldbryggor i form av reglar eller balkar genom isoleringen.

Läs mer om Takisolering på företagets hemsida

AB Lidingö Tak
Hemsida:

AB Lidingö Tak

AB Lidingö Tak arbetar i huvudsak med takentreprenad, takarbeten, takläggning, och tätskikt i Stockholm med omnejd.

Med Trebolit tätskiktsprodukter kan Lidingö Tak erbjuda dig marknadens bästa tätskiktsgaranti, 15 år. Då vet du att jobbet är utfört av Trebolit- utbildad personal och att produkterna är utvecklade för nordiskt klimat i kvalitets- och miljöcertifierad tillverkning.