Ronnys Tak & Transport AB > Takisolering

Takisolering

Ronnys Tak & Transportservice utför takisolering i Trelleborg. Har ni dyra uppvärmningskostnader kan det vara en god idé med tilläggsisolering av ert tak.

Låt oss utföra en "Energiberäkning" så ser man snabbt om denna lösning är intressant.

Genom att värmeisolera taket minskar du effektivt energiförlusterna från byggnaden. Taket är den byggnadsdel där man normalt gör största energivinst i förhållande till investeringen. Eftersom isolering är heltäckande och bärande erfordras inte dyra och energislösande köldbryggor i form av reglar eller balkar genom isoleringen.

Läs mer om Takisolering på företagets hemsida

Ronnys Tak & Transport AB
Hemsida: www.ronnystakochtransport.se

Ronnys Tak & Transport AB

Ronnys Tak & Transportservice är en takläggare och som utför takarbeten såsom takläggning och tätskiktsarbeten samt även kranbilstransporter i Malmö, Ystad, Lund och Trelleborg med omnejd

Ronnys Tak & Transportservice är ett företag med en stor andel återkommande kunder. Målsättningen är att kunden ska känna trygghet både för utfört arbete och för det material företag levererar. Därför har företaget valt att vara en Auktoriserad Trebolit Takentreprenör. Företaget är godkänd av AB Tätskiktsgarantier i Norden vilket innebär att Ronnys Tak & Transportservice kan erbjuda en femtonårig försäkringsgaranti. Företagets kontor finns i Trelleborg men Ronnys Tak & Transportservice arbetar i hela Skåne.