Ekdahls Bygg- & Takentreprenad AB > Takisolering

Takisolering

Ekdahls Bygg & Takentreprenad AB i Skåne utför takisolering. Genom värmeisolering av taket minskar du effektivt energiförlusterna från byggnaden.


Har ni dyra uppvärmningskostnader kan det vara en god idé att tilläggsisolera taket. Låt oss utföra en ”Energiberäkning” så ser man snabbt om denna lösning är intressant.

Genom att värmeisolering av taket minskar du effektivt energiförlusterna från byggnaden. Taket är den byggnadsdel där man normalt gör största energivinst i förhållande till investeringen. Eftersom isolering är heltäckande och bärande erfordras inte dyra och energislösande köldbryggor i form av reglar eller balkar genom isoleringen.

Läs mer om Takisolering på företagets hemsida

Ekdahls Bygg- & Takentreprenad AB
Hemsida: www.ekdahlstak.se

Ekdahls Bygg- & Takentreprenad AB

Ekdahls Bygg & Takentreprenad utför takarbeten med tätskikt i centrala och västra Skåne bl a i Malmö. Våra takentreprenader innefattar t ex tätskiktsentreprenad samt att vi erbjuder gratis konditionsbesiktning av Ert tak, där vi upprättar ett besiktningsprotokoll med ev. förslag till åtgärder och vi gör även en bedömning av takets kvarvarande livslängd. I samråd med er gör vi upp en underhållsplan.

Vi utför kompletta takentreprenader - såväl nyproduktion som omtäckningar av allt från små garagetak till stora industribyggnader. Vi kan erbjuda tätskiktssystem för både låglutande och branta tak samt för parkeringsdäck, terasser samt s k Gröna Tak.