Ostkustens Tak i Oskarshamn AB > Takisolering

Takisolering

Ostkustens Tak i Oskarshamn utför takisolering. Genom värmeisolering av taket minskar du effektivt energiförlusterna från byggnaden.


Har ni dyra uppvärmningskostnader kan det vara en god idé att tilläggsisolera taket. Låt oss utföra en "Energiberäkning" så ser man snabbt om denna lösning är intressant.

Taket är den byggnadsdel där man normalt gör största energivinst i förhållande till investeringen. Eftersom isolering är heltäckande och bärande erfordras inte dyra och energislösande köldbryggor i form av reglar eller balkar genom isoleringen.

Läs mer om Takisolering på företagets hemsida

Ostkustens Tak i Oskarshamn AB
Hemsida: www.ostkustenstak.se

Ostkustens Tak i Oskarshamn AB

Ostkunstens Tak AB arbetar som takentreprenörer, plåtläggare samt utför takenprenad, träarbeten i och konditionsbesiktning av Ert tak mm i Oskarshamn, Kalmar, Öland, Vimmerby, Gotland, Västervik med omnejd. I samband med konditionsbesiktning, upprättar vi ett besiktningsprotokoll med ev. förslag till åtgärder och vi gör även en bedömning av takets kvarvarande livslängd. I samband med en sådan besiktning kan vi offerera ett årligt underhållsavtal. Vi erbjuder gratis besiktning och rådgivning av era tak. I samråd med er gör vi upp en underhållsplan.

Har ni dyra uppvärmningskostnader kan det vara en god idé att tilläggsisolera taket. Låt oss utföra en "energiberäkning" så ser man snabbt om denna lösning är intressant.