Takringen i Örebro AB > Takisolering Örebro, tak

Takisolering Örebro, tak

Takringen i Örebro AB arbetar med takisolering från Icopal. Tilläggsisolering av tak Örebro minskar energiåtgången och förbättrar ekonomin.


Skilj varmt från kallt!

Vi kan tak Örebro och takkonstruktioner och vet hur man kan isolera enklast, smartast och ekonomiskt.

Vi gör gärna en energianalys som visar hur mycket du kan spara och hur snabbt din investering betalar sig.

Du vinner, miljön vinner.

Kråkorna förlorar, men det får dom ta.

Läs mer om Takisolering Örebro, tak på företagets hemsida

Takringen i Örebro AB
Hemsida: orebro.takringen.se

Takringen i Örebro AB

Takringen i Örebro AB arbetar i huvudsak med tak, takarbete, takläggning, tätskikt,papptak läggning, tätskiktsarbeten, plåtslageri,Takarbete Örebro, PVC duk, Icopal i Örebro län.

Vi är ett fullserviceföretag och utför tätskiktsarbeten på tak och terrasser. Vi har även ett plåtslageri; Åkermans Plåt. Detta gör oss till en komplett totalleverantör. Vår affärsidé bygger på att Takringen skall vara totalentreprenörer för ditt tak. Vi besiktigar taket, konditionsbestämmer ditt tätskikt, lämnar åtgärds- förslag och kostnad för arbetet. Vi monterar tätskiktssystem från ICOPAL. Brandklassade och typgodkända, isolerar även takkonstruktionen. Vi utför alla typer av träarbeten på taket. Vi utför plåt- och smidesarbeten med egna plåtmontörer från Åkermans Plåt. Vi monterar brandventilation, takljuskupoler och takbrunnar.