Markaryds Tak AB > Takläggning

Takläggning

Markaryds Tak AB utför takläggning med Derbigum i Jönköping med omnejd. NCC valde Täta Tak med Derbigum till kvarteret Ansvaret i Jönköping


Nu bygger NCC på historisk mark i Jönköping. Utgrävningar, både i jord och arkiv har gjorts och en spännande bild av vad som tilldragit sig på området sedan 1600-talet har tonat fram. De arkeologiska utgrävningarna är avslutade och en ny epok tar vid. Här uppförs nu en kontorsoch butiksfastighet i fem våningar med 2000 -talets förtecken: säkerhets- och miljötänkande. Fastighets AB L E Lundberg har i samarbete med NCC valt konceptet Täta Tak med Derbigum – ett tak som ligger tätt och säkert under lång tid. Det högt utvecklade materialet och den avancerade läggningstekniken kombinerar vi med skickliga hantverkare. Och 15 års garanti ingår alltid.

Derbigum har en särställning bland tätskikt, det är det enda takmaterial som undersökts flera gånger av Statens Provningsanstalt, som slår fast att ett tätskikt av Derbigum ligger tätt i minst 25 år. Dessutom är Derbigum ett bra miljöval.

Markaryds Tak är en auktoriserad Täta Tak med Derbigum takentreprenör som utför takarbeten, takläggning, takentreprenad i Markaryd och Jököping med omnejd. Även arbeten inom renovering samt nybyggnation med takpapp och takduk.

Läs mer om Takläggning på företagets hemsida

Markaryds Tak AB
Hemsida: http://www.markarydstak.se/

Markaryds Tak AB

Markaryds Tak AB är en takentreprenör som utför takarbeten, takläggning och övrig takentreprenad i Markaryd, Växjö och Jönköping med omnejd. Företaget utför även arbeten inom renovering samt nybyggnation med takpapp och takduk. Markaryds Tak AB är auktoriserad Täta Tak med Derbigum.

Företagets arbete har sin grund i Täta Tak med Derbigum konceptet med de fyra grundstenarna:
• Derbigum - marknadens bästa val av takmembran med bevisat lång livslängd
• Auktorisation - endast auktoriserade entreprenadföretag med utbildning i Takskolan
• Kvalitetskontroll - efter utfört arbete samt under garantitiden
• Garanti - förbetald i 20 år för material, arbete och följdskador

Kontakta Markaryds Tak AB när ni söker en takentreprenör och takläggare som utför läggning av industritak, läggning av takpapp och takduk, läggning av tätskikt för tak, membranisolering, plåttak, takarbeten takentreprenad, takisolering, takläggning, takreparationer med mera i Markaryd, Växjö och Jönköping med omnejd.