Nilator AB > Takläggning

Takläggning

Nilator AB utför takläggning i Västervik med omnejd. Omläggning och nyläggning av tätskikt på alla förekommande takkonstruktioner.

Nilator AB utför takläggning med tätskikt från Soprema tätskikt

Läs mer om Takläggning på företagets hemsida

Nilator AB
Hemsida: www.nilator.se

Nilator AB

Nilator AB utför arbeten så som takarbeten, tätskikt, takläggning i Kalmar med omnejd.

Företaget utför om- samt nyläggning av tätskikt på alla förekommande takkonstruktioner, samt erbjuder även tilläggsisolering vid omläggning av tätskikt. Soprema, som är leverantören av tätskiktsmaterial, är en av Sveriges ledande tillverkare. Vid isoleringsarbete samarbetar Nilator AB med Paroc.

Nilator erbjuder sina kunder en totallösning på deras takarbete, allt från förbesiktning med förslag på lösningar, utförande av jobbet efterbesiktning och löpande underhåll, under och efter garantitidens utgång, genom olika avtal som skräddarsys enligt kundens önskemål och behov.

De kan även erbjuda plåtarbeten i samband med taktäckningen.