Lahtis Tak & Bygg AB > Takläggning på V-tab Landvetter

Takläggning på V-tab Landvetter

Lahtis Tak & Bygg AB i Lidköping utför takläggning. Elastolit 001 Pansargrå på V-tab landvetter är referensobjekt.

Låt oss utföra en "Energiberäkning" så ser man snabbt om denna lösning är intressant.

Genom att värmeisolera taket minskar du effektivt energiförlusterna från byggnaden. Taket är den byggnadsdel där man normalt gör största energivinst i förhållande till investeringen. Eftersom isolering är heltäckande och bärande erfordras inte dyra och energislösande köldbryggor i form av reglar eller balkar genom isoleringen.

Läs mer om Takläggning på V-tab Landvetter på företagets hemsida

Lahtis Tak & Bygg AB
Hemsida: www.lahtistak.se

Lahtis Tak & Bygg AB

Lahtis Tak & Bygg AB arbetar med takentreprenad och utför allt inom takarbete, takläggning och tätskikt för tak i Lidköping, Skövde, Skara, Mariestad, Trollhättan med omnejd. Auktoriserad Trebolit Takentreprenör.

Företaget jobbar uteslutande med godkända produkter från Trebolit.

Med Trebolit tätskiktsprodukter kan Lahtis Tak AB erbjuda dig marknadens bästa tätskiktsgaranti, 15 år. Då vet du att arbetet är utfört av Trebolitutbildad personal och att produkterna är utvecklade för nordiskt klimat i kvalitets- och miljöcertifierad tillverkning.