Markaryds Tak AB > Takläggning Tranås

Takläggning Tranås

Markaryds Tak AB arbetar med takläggning i Markaryd med omnejd. IVT-Bosch gör ett bra miljöval med Täta Tak Derbigum till deras nybyggnation i Tranås


IVT är ett företag som gör unika val med miljö och ekonomi i fokus. De tillhör pionjärerna inom arbetet med att minska energiförbrukning och påverkan på miljön. Deras hittills levererade ca 100.000 värmepumpar har minskat koldioxidutsläppen med närmare tre miljoner ton. IVT har varit ett bra miljöval i över 30 år och de har stärkt sin position genom att de idag ingår i Bosch-koncernen.

När IVT valde material till sitt nya tak följde de sin unika linje med långsiktighet, bra miljöval och ekonomi. På takplåten ligger en 2,5 mm diffspärr med helsvetsade skarvar, 260 mm isolering och Derbigum SP 4 mm som tätskikt med mekanisk infästning. Diffspärren läker och tätar kring fästdonen och taket ger många år av bekymmersfritt takägande.

IVT har specialiserat sig på att utnyttja naturens egen värme för att värma bostäder och andra lokaler. Deras värmepumpar utvinner värme ur bl a berg och luft. En villaägare kan sänka sina uppvärmningskostnader kraftigt och på kort tid få tillbaka pengarna för installationen. Ett företag som väljer Täta Tak med Derbigum, får ett tak som kostar mindre för varje år som går. IVT är anslutet till REPA, liksom Täta Tak med Derbigum – som dessutom är ett bra miljöval.

Markaryds Tak är en auktoriserad Täta Tak med Derbigum takentreprenör som utför takarbeten, takläggning, takentreprenad i Markaryd och Jököping med omnejd. Även arbeten inom renovering samt nybyggnation med takpapp och takduk.

Läs mer om Takläggning Tranås på företagets hemsida

Markaryds Tak AB
Hemsida: http://www.markarydstak.se/

Markaryds Tak AB

Markaryds Tak AB är en takentreprenör som utför takarbeten, takläggning och övrig takentreprenad i Markaryd, Växjö och Jönköping med omnejd. Företaget utför även arbeten inom renovering samt nybyggnation med takpapp och takduk. Markaryds Tak AB är auktoriserad Täta Tak med Derbigum.

Företagets arbete har sin grund i Täta Tak med Derbigum konceptet med de fyra grundstenarna:
• Derbigum - marknadens bästa val av takmembran med bevisat lång livslängd
• Auktorisation - endast auktoriserade entreprenadföretag med utbildning i Takskolan
• Kvalitetskontroll - efter utfört arbete samt under garantitiden
• Garanti - förbetald i 20 år för material, arbete och följdskador

Kontakta Markaryds Tak AB när ni söker en takentreprenör och takläggare som utför läggning av industritak, läggning av takpapp och takduk, läggning av tätskikt för tak, membranisolering, plåttak, takarbeten takentreprenad, takisolering, takläggning, takreparationer med mera i Markaryd, Växjö och Jönköping med omnejd.