Nordsvenska Tak AB > Takomläggning Vänersborg

Takomläggning Vänersborg

Nordsvenska Tak AB i Vänersborg utför takomläggning i Vänersborg, Uddevalla, Trollhättan och Göteborg med omnejd.


Sarnafil Tätskikt

Sarnafil har mer än 40 års erfarenhet inom tillverkning och användande av takdukar av hög kvalitet. Sarnafil takduk finns i dag i två olika typer:
Sarnafil T (FPO miljöduk - flexibla polyolefiner)
- Sarnafil TG/TS
Sarnafil (PVC)
- Sarnafil G/S

Läs mer om Takomläggning Vänersborg på företagets hemsida

Nordsvenska Tak AB
Hemsida: www.nordsvenskatak.se

Nordsvenska Tak AB

Nordsvenska Tak AB arbetar med nyproduktion,tilläggsisolering,renovering av låglutande tak i Göteborg, Uddevalla, Trollhättan,Vänersborg med omnejd.

Nordsvenska Tak AB lägger underhållsfria Tätskikt med SBS tätskiktmebran och Sarnafil/ Sikaplan duk.
Våra montörer innehar yrkesbevis utfärdade av TIB samt lång erfarenhet inom branchen

Vår inriktning genom åren har varit att lägga tak som ger en låg kostnad sett över tiden. Detta innebär att vi aldrig ger avkall på kvalitet till förmån för kortsiktiga vinster.Vårt val av produkter och lösningar präglas av att vi genom erfarenhet alltid vet vilken är den mest ekonomiska lösningen på kort eller lång sikt.Vår inriktning som totalentreprenör innebär att vi tillsammans med kunden redan i projekteringsstadiet kan hitta den bästa lösningen på deras takarbete.