EoB PLÅT I RÅÅ AB > Takplåt villa Helsingborg

Takplåt villa Helsingborg

E o B Plåt i Råå AB lägger Icopal Decra takplåt i Helsingborg med omnejd. Icopal Decra takplåt på villa på Luciagatan i Råå utanför Helsingborg.

Läs mer om Takplåt villa Helsingborg på företagets hemsida

EoB PLÅT I RÅÅ AB
Hemsida: eobplat.se

 EoB PLÅT I RÅÅ AB

E o B Plåt i Råå AB är ett plåtslageri som arbetar med byggnadsplåt, plåtarbeten, takarbeten, etc. i Helsingborg, Landskrona och Ängelholm med omnejd.

Företaget är marknadsledare inom plåtslageri i nordvästra Skåne. Fullt utrustade lokaler med högsta teknologi för alla förekommande arbeten.

Vi är specialister och utbildade på:
- Alla förekommande arbeten i plåt.
- Takarbeten i plåt, papp och tegel.
- Fasadarbeten.
- Takmålning.
- Tak och fasadtvätt.
- Tillverkning av konstruktioner i plåt, aluminium och rostfritt.
- Svetsarbeten.
- Montering och reparation av staket.
- Snöskottning.

Vi utför dessa arbeten för t.ex:
- Stat, landsting och kommuner.
- Fastighetsbolag.
- Byggnadsföretag.
- Industrier.
- Privatpersoner.

Kontakta E o B Plåt i Råå AB för aluminiumplåt, bandtäckning, brandluckor, byggnadsplåt, byggnadsplåtslageri, entrétak, fasadarbeten, fasadplåt, fasadtvätt, hängrännor, koppartak, stuprör, montering av staket, papparbeten, papptak, papptäckning, plåt, plåtarbeten, plåtbearbetning, plåtfasader, plåtslageri, plåtslagerier, reparation av staket, skivtäckning, snöskottning, svetsarbeten, svetsning, takarbeten, takläggare, takmålning, takplåt, takregel, takrengöring, taksäkerhet, taktvätt, tegeltak, tätskikt.