Icopal AB > Takrodukter

Takrodukter

Yttertak, Underlagsprodukter, Regnvattensystem, Brandgasventilatorer, Uppstigningsluckor, Takljuskupoler, Tillbehör

Icopalkoncernen är världens ledande producent av tätskikt, Europas ledande leverantör av taklösningar och marknadsledande i de nordiska länderna avseende takentreprenadaktiviteter. I Icopals produktportfölj ingår även andra konstruktionsmaterial för att skydda byggnader och andra strukturer.

Läs mer om Takrodukter på företagets hemsida

Icopal AB
Hemsida: www.icopal.se

Icopal AB

Icopal AB är tillverkare och leverantör av tätskikt för låglutande tak och branta tak, brandventilation, listtäckning med mera. Hitta auktorsierade takentreprenörer på www.icopal.se.

I Sverige representeras Icopalkoncernen av det helägda dotterbolaget Icopal AB. Våra kärnverksamheter är produktion av tätskikt, takljus och brandventilatorer samt marknadsföring av byggrelaterade varor, såväl egentillverkade som koncern- och handelsvaror.

Icopal AB marknadsför varor, tjänster och funktioner som täcker och skyddar byggnader och anläggningar mot vatten, fukt, värme, kyla och brand.

Huvudkontoret är beläget i Malmö med produktionsenheter i Malmö, Borås, Örnsköldsvik och Grythyttan.

Brandventilation, Branta tak, Decra Taksystem, Gröna tak, Golv, Grund, Fastlock Plasttak, Icopal Carport, Listtäckning, Låglutande tak, Presenningar, Radonmembraner, Syllisolering, Ställningsskydd, Takavvattning, Takbrunnar och tillbehör, Takljuskupoler, Taktillbehör, Takvård, Tätskiktsmattor, Underlagsprodukter, Uppstigningsluckor, Vindskydd, Yttertak, Ångspärrar,