AB Åke Huss > Taksäkerhet

Taksäkerhet

AB Åke Huss i Uppsala utför montering av taksäkerhetsanordningar.

Läs mer om Taksäkerhet på företagets hemsida

AB Åke Huss
Hemsida: www.akehuss.se

AB Åke Huss

AB Åke Huss i Arlandastad utför sotning, OVK besiktning, rengöring och besiktning av skorstenar, eldstäder och ventilationssystem, brandskyddskontroll, provtryckning, täthetsprovning, ventilationsrengöring i Stockholm med omnejd.

Från våra två kontor Arlandastad och Uppsala ombesörjer vi cirka 40 000 småhushåll med sotning och brandskyddskontroll. Utöver lagstadgad sotning och brandskyddskontroll utför vi ventilationsrengöring, OVK (Obligatorisk Ventilationskontroll) samt olika typer av konsultbesiktningar. Bland våra uppdragsgivare finns såväl den enskilde fastighetsägaren, som de stora bygg-, fastighets- och förvaltningsbolagen.