Hagmans Tak Sverige AB > Taksäkerhet

Taksäkerhet

Hagmans Tak erbjuder statusbesiktningar av tak och taksäkerhet och monterar taksäkerhet på alla underlag.

Taksäkerhet är viktigt för både arbetsgivare, yrkesmän och fastighetsägare. Vi på Hagmans Tak sätter alltid säkerheten först. Hagmans Tak erbjuder statusbesiktningar av tak och taksäkerhet och kan erbjuda åtgärdsförslag som uppfyller dagens krav enligt svenska lagar och regler. Vi monterar taksäkerhet på alla underlag – allt från tätskikt, plåt till tegel.
Hagmans Tak monterar taksäkerhetsanordningar efter gällande lagstiftning. Montering av taksäkerhet är en del i vår entreprenad och en självklarhet för såväl framtida skötsel samt säkerhet. Det kan handla om allt från glidskydd för stegar, vinds- och takluckor och räcken till snörasskydd.

Läs mer om Taksäkerhet på företagets hemsida

Hagmans Tak Sverige AB
Hemsida: www.hagmanstak.se

Hagmans Tak Sverige AB

Hagmans Tak Öst AB är en takentreprenör i Motala. Vi utför takarbeten och har arbetat med tätskikt på låglutande yttertak i över 50 år. Verksam i Motala, Linköping, Norrköping, Mjölby, Askersund med omnejd.

Det som utmärker oss är bland annat att vi finns lokalt representerade över hela Sverige och att vi använder vår egen personal. Alla våra takmontörer är rutinerade yrkesmän som med vakna ögon och gedigna erfarenheter löser problem för fastighetsägare och förvaltare. Vi är noga med att i alla lägen måna om deras arbetsmiljö och säkerhet. I koncernen har vi också egen tillverkning.

Vi har direktkontakt med våra kunder vilket innebär att vi finns med hela vägen; från bedömning av taket, underlag för anbud till slutförandet av entreprenaden.

I och med att vi lämnar långa garantier så ansvarar vi också för omsorgen av era tak under många år framöver. Många av våra kunder väljer även att teckna serviceavtal med oss vilket innebär att vi övertar det löpande underhållet samtidigt som garantitiden förlängs.

Alla de bolag som ingår i koncernen arbetar också aktivt med miljö- och kvalitetsfrågor.