Nordsvenska Tak AB > Taksäkerhetsprodukter Vänersborg

Taksäkerhetsprodukter Vänersborg

Nordsvenska Tak AB i Vänersborg är levarantör av taksäkerhetsprodukter i Vänersborg, Uddevalla, Göteborg och Trollhättan med omnejd.


CW Lundberg har arbetat med takskyddsanordningar i över 20 år och detta har gett CW Lundberg stor erfarenhet. Deras produktsortiment är helt komplett vilket betyder att de är en fullsortiments leverantör av takskyddsanordningar och de utvecklar och tillverkar alla produkter själva. Produkterna är certifierade av SP vilket betyder att CW Lundberg uppfyller kraven i gällande Nybyggnadsregler.

Läs mer om Taksäkerhetsprodukter Vänersborg på företagets hemsida

Nordsvenska Tak AB
Hemsida: www.nordsvenskatak.se

Nordsvenska Tak AB

Nordsvenska Tak AB arbetar med nyproduktion,tilläggsisolering,renovering av låglutande tak i Göteborg, Uddevalla, Trollhättan,Vänersborg med omnejd.

Nordsvenska Tak AB lägger underhållsfria Tätskikt med SBS tätskiktmebran och Sarnafil/ Sikaplan duk.
Våra montörer innehar yrkesbevis utfärdade av TIB samt lång erfarenhet inom branchen

Vår inriktning genom åren har varit att lägga tak som ger en låg kostnad sett över tiden. Detta innebär att vi aldrig ger avkall på kvalitet till förmån för kortsiktiga vinster.Vårt val av produkter och lösningar präglas av att vi genom erfarenhet alltid vet vilken är den mest ekonomiska lösningen på kort eller lång sikt.Vår inriktning som totalentreprenör innebär att vi tillsammans med kunden redan i projekteringsstadiet kan hitta den bästa lösningen på deras takarbete.