Mälartak Entreprenad AB > Takservice

Takservice

Mälartak Entreprenad AB arbetar med takservice och takunderhåll i Stockholm, Tyresö, Huddinge, Södertälje, Farsta med omnejd och kan även svara för löpande underhåll, åtgärda skador mm.


Fastighetsägare har ansvar för taket. Både för att förhindra läckage och för att säkerställa arbetsmiljön på taket vid snöröjning och underhållsarbeten.

Vi gör gärna en besiktning av taket och föreslår åtgärder, såväl när det gäller åtgärder och utrustning.

Vi kan också svara för det löpandet underhållet av taket, rensa vattengångar och brunnar och åtgärda eventuella skador.

Vi kan också svara för regelbunden kontroll och underhåll av bland annat brandventilation.

Läs mer om Takservice på företagets hemsida

Mälartak Entreprenad AB
Hemsida: www.malartak.se

Mälartak Entreprenad AB

Mälartak Entreprenad arbetar med takarbeten, takentreprenader, läggning av tätskikt, läggning av tak och takentreprenad i Stockholm, Uppsala, Västerås, Eskilstuna, Norrköping med omnejd.

Mälartak AB är ett entreprenadföretag som enbart arbetar med kvalitets produkter och fack-kunnig och kvalitetsmedveten personal. Företaget bildades 1993 och de har mer än 40-års erfarenhet om tak och täkskikt.

Mälartak samarbetar med Icopal AB, Icopal koncernen är världsledande producent av tätskikt med 100-års erfarenhet i Sverige av produkter och system för låglutande tak och terrasser.

Mälartak är av Icopal auktoriserad takentreprör. Detta är en garanti för att företaget arbetar med produkter av hög kvalitet och utför ett korrekt arbete. Icopals produkter tillsammans med Mälartaks kunniga montörer ger er ett säkert och bekymmerfritt tak i många år framåt.