Sandin Tak AB > Takservice

Takservice

Sandin Tak AB i Heby utför takservice och svarar för löpande takunderhåll, åtgärda skador med mera i Uppsala, Västerås, Enköping, Ludvika, Sala och Avesta med omnejd.


Fastighetsägare har ansvar för taket. Både för att förhindra läckage och för att säkerställa arbetsmiljön på taket vid snöröjning och underhållsarbeten.

Vi gör gärna en besiktning av taket och föreslår åtgärder, såväl när det gäller åtgärder och utrustning.

Vi kan också svara för det löpandet underhållet av taket, rensa vattengångar och brunnar och åtgärda eventuella skador.

Vi kan också svara för regelbunden kontroll och underhåll av bland annat brandventilation.

Läs mer om Takservice på företagets hemsida

Sandin Tak AB
Hemsida:

Sandin Tak AB

Sandin Tak AB utför takarbeten och takentreprenad såsom takläggning med tätskikt i Uppsala, Västerås, Enköping och Stockholmsområdet. Av Icopal auktoriserad takentreprenör.

Kontakta Sandin Tak AB för takläggning och andra takarbeten i Västerås, Uppsala och Enköping.