Berland Tak AB > Takservice

Takservice

Berland Tak AB i Linköping utför takservice i Linköping, Norrköping och Mjölby med omnejd. Våra servicemontörer gör snabba och akuta utryckningar.

Våra servicemontörer genomför akuta åtgärder och kan vara hos er på mycket kort varsel. Det kan exempelvis handla om att täta ett läckande tak eller tätning av nya ventilationshuvar.

Vi utför planerat service- och underhållsarbete på uppdrag av industrier och fastighetsbolag. Vi rengör även ytskikt, rensar brunnar och takrännor. Vi kan erbjuda en årlig översyn som kan förlänga takets livslängd med åtskilliga år.

Berland Tak gör statusbesiktningar då vi dokumenterar takets skick, utför mindre reparationer, samt upprättar en tidplan för rekommenderade åtgärder.

Läs mer om Takservice på företagets hemsida

Berland Tak AB
Hemsida: www.berlandtak.se

Berland Tak AB

Berland Tak AB arbetar med takarbeten i Linköping, Norrköping, Mjölby med omnejd. Omläggning, nyläggning och tilläggsisolering på låglutande tak.

Vårt företag grundades 1967 och har idag ett 15-tal engagerade medarbetare med erfarenhet av de flesta tätskikt.

Lång erfarenhet i kombination med kontinuerlig utbildning har skapat en gedigen kunskapsbank som innebär att vi ofta kan bidra med innovativa ideer och förslag.

Vi söker alltid det tekniskt och ekonomiskt bästa alternativet och är kända för smarta, kostnadseffektiva lösningar. Vårt heltäckande kontaktnät av plåtslagare, elektriker, byggföretag och andra entreprenörer borgar för smidig samordning och effektivitet.

Våra kunder finns såväl inom kommun och landsting som i privata industrier och fastighetsbolag. Berland Tak har ramavtal med bland annat Linköpings kommunala fastigheter, Stångåstaden, Landstingsfastigheter och Sankt Kors.

Vårt primära verksamhetsområde är Östergötland - samt delar av Småland och Södermanland.