Takbolaget Roger Andersen AB > Takservice Linköping

Takservice Linköping

Takbolaget Roger Andersen AB i Linköping utför takservice och kan även svara för löpande takunderhåll, åtgärda skador, med mera.


Fastighetsägare har ansvar för taket. Både för att förhindra läckage och för att säkerställa arbetsmiljön på taket vid snöröjning och underhållsarbeten.

Vi gör gärna en besiktning av taket och föreslår åtgärder, såväl när det gäller åtgärder och utrustning.

Vi kan också svara för det löpandet underhållet av taket, rensa vattengångar och brunnar och åtgärda eventuella skador.

Vi kan också svara för regelbunden kontroll och underhåll av bland annat brandventilation.

Kontakta Takbolaget Roger Andersen AB i Linköping eller besök hemsidan via länken nedan för mer information om takservice i Linköping, Åtvidaberg, Kisa, Mjölby och Tranås med omnejd.

Läs mer om Takservice Linköping på företagets hemsida

Takbolaget Roger Andersen AB
Hemsida: www.takbolaget.se

Takbolaget Roger Andersen AB

Takbolaget utför takentreprenader och takarbeten såsom takläggning med tätskikt i Linköping, Åtvidaberg, Kisa, Mjölby och Tranås.

Verksamheten startades 1980 av Tomas Åberg och Jörgen Andersen, men det ägs idag av Roger Andersen. Roger ansvarar själv för kalkylering, arbetsledning och försäljning.

Vi är mer än en vanlig leverantör av "jobb på taket". Vår uppgift är att definiera och lösa kundens problem. Vi blir en kostnadseffektiv partner i tillsynen och skötseln av din femte fasad, den minst synliga men den mest utsatta av dem alla.

Takbolaget AB samarbetar med Icopal AB, marknadens ledande tillverkare av produkter för och system för låglutande tak.

Vi är av Icopal AB auktoriserad takentreprenör och utför arbetet enligt Icopals gällande metodanvisningar och vi har branschens mest omfattande garantiåtagande.