Derome Byggvaror & Träteknik AB > Takstolar

Takstolar

Derome Träteknik är sveriges största tillverkare av takstolar. Med laserteknik tillverkas 80.000 takstolar per år.


I mitten av 1970-talet började vi som tillverkare av takstolar. Tanken var då att en person skulle sköta kapning och spikning under ett par dagar i veckan, för att tillgodose den egna tillverkningen av Varbergshus. Redan efter några månader visade det sig finnas en större marknad, och snart växte verksamheten.

På 1990-talet omstrukturerades produktionen, för att tillgodose prefabkunder och kapning till takstolar. Verksamheten blev både effektivare och mer flexibel. Under de senaste åren har vi investerat kraftigt i nya pressar och effektiva kapanläggningar i både Mjölby och Derome. För bästa exakthet och effektivitet utnyttjar vi laserteknik för utplacering av pressplåtarna.

I dag är är Derome Träteknik sveriges största tillverkare av takstolar och levererar takstolar till småhus, flerbostadshus, lantbruk och hallar.

Läs mer om Takstolar på företagets hemsida

Derome Byggvaror & Träteknik AB
Hemsida: www.derometrateknik.se

Derome Byggvaror & Träteknik AB

Takstolar och prefab i trä Derome Träteknik är tillverkare av certifierade takstolar och prefabricerade byggkomponenter i trä.tillverkare av takstolar, prefabstommar tillverkare, råspontluckor tillverkare, gavelspetsar tillverkare, miljöhus, förråd, lågenergiväggar, bjälkar, bjälklag, broknektar, fackverk, gavelspetsar, lågenergiväggar, mansard, prefabstommar, ramverk, råspontluckor, takstolar, takstol, tillverkare
Med marknadens bästa tekniska utrustning och stordriftsfördelar kan vi erbjuda dig som företagare kvalitetsprodukter till rätt pris.

Våra erfarna konstruktörer hjälper till att hitta den lösning som bäst passar ditt företag, oavsett om det gäller väggrkomponenter, bjälklag eller takstolar.