Isodrän AB > Takterrasser

Takterrasser

Dessa konstruktioner kan och har vållat stora problem med läckage, fukt- och korrosionsskador. Med ISODRÄN®-skivan blir konstruktionerna torra, enkla och säkra till låg kostnad.

Läs mer om Takterrasser på företagets hemsida

Isodrän AB
Hemsida: www.isodran.se

Isodrän AB

ISODRÄN AB tillverkar och marknadsför ISODRÄN-skivan. I Sverige sker distribution av ISODRÄN-skivan via vårt rikstäckande återförsäljarnät.
Alla våra återförsäljare hittar Du under fliken Återförsäljare. I de övriga skandinaviska länder sköter våra generalagenter distribution och marknadsföring.

Vi som arbetar på ISODRÄN har en samlad erfarenhet av fukt i grundkonstruktioner på drygt 70 år. Du som kund eller samarbetspartner får naturligtvis tillgång
till denna unika erfarenhetsbank genom vår support, något som är mycket uppskattat då många projekt har unika problem.
Vi använder även denna erfarenhet för att klara vår högt ställda ambitionsnivå.