Carls Elektriska AB > Takvärme

Takvärme

Carls Elektriska AB i Stockholm har försäljning, installation och underhåll av system för takvärme som eliminerar risken för isbildning och istappar på tak som kan utgöra stor fara vintertid.

Läs mer om Takvärme på företagets hemsida

Carls Elektriska AB
Hemsida: www.carls-el.se

Carls Elektriska AB

Carls Elektriska AB är ett elinstallationsföretag i Stockholm som utför elinstallationer, försäljning av takvärme och bostadsventilation i entreprenader både inom nyproduktion och i Rot-projekt i alla slags lokaler och byggnader - allt från lägenheter och kontor till industrier och offentliga byggnader. Detta sker ofta i samarbete med byggbolag, men utför det också gärna i egen regi.