Abetong AB > Tanksystem/bassänger

Tanksystem/bassänger

Abetong är tillverkare av prefabricerade tanksystem i betong. Rejäla och pålitliga konstruktioner, kombinerat med tekniska landvinningar.


Abetongs element tillverkas alltid i hög betongkvalitet och under kontrollerade former. Med Acontank som koncept har vi idag uppfört över 25 000 tankar, som vi numera benämner Abetong TankTM. Med sinnrika system utför vi bassänger med volymer från cirka 3 m3 till över 35 000 m3 för de flesta användningsområden. Varje objekt konstrueras och tillverkas efter specifika behov. Vi eftersträvar att använda standardelement med objektanpassade tekniska lösningar. Rörgenomföringar, plåtar, skruvfästen med mera kan gjutas in i elementen vid tillverkning.

Läs mer om Tanksystem/bassänger på företagets hemsida

Abetong AB
Hemsida: www.abetong.se

Abetong AB

Abetong är en tillverkare och leverantör av betongelement av prefabricerad betong såsom t ex väggelement i betong, betongstommar, prefab betong,och fasadelement i betong. Abetong har under decennier byggt upp en bred erfarenhet och utvecklat spetskompetens inom prefabricerade betongprodukter. Idag är vi ett av landets ledande företag. Verksamheten är indelad i tre marknadssegment, anläggning, hus och lantbruk. Huvudkontoret finns i Växjö. Produktion och försäljning finns på 14 orter över hela Sverige.

Inom Anläggningsdivisionen bedriver vi dessutom en omfattande internationell licensverksamhet avseende behållar- och spårteknik och vår teknologi används nu i ett 30-tal länder i nästan samtliga världsdelar. Vi omsätter cirka 930 MSEK och vi är drygt 500 anställda i Sverige.