Nilator AB > Tätskikt Sopralene MF från Soprema

Tätskikt Sopralene MF från Soprema

Nilator AB i Västervik arbetar med tätskikt Sopralene MF från Soprema. Sopralene MF används vid enlagstäckning eller som övre lag i flerlagstäckning.

Ovansidan är skyddsbelagd med skiffergranulat. Undersidan är belagd med en folie som smälts bort vid svetsning.

Överlappet är belagt med en polypropenfilm

Läs mer om Tätskikt Sopralene MF från Soprema på företagets hemsida

Nilator AB
Hemsida: www.nilator.se

Nilator AB

Nilator AB utför arbeten så som takarbeten, tätskikt, takläggning i Kalmar med omnejd.

Företaget utför om- samt nyläggning av tätskikt på alla förekommande takkonstruktioner, samt erbjuder även tilläggsisolering vid omläggning av tätskikt. Soprema, som är leverantören av tätskiktsmaterial, är en av Sveriges ledande tillverkare. Vid isoleringsarbete samarbetar Nilator AB med Paroc.

Nilator erbjuder sina kunder en totallösning på deras takarbete, allt från förbesiktning med förslag på lösningar, utförande av jobbet efterbesiktning och löpande underhåll, under och efter garantitidens utgång, genom olika avtal som skräddarsys enligt kundens önskemål och behov.

De kan även erbjuda plåtarbeten i samband med taktäckningen.