Tätskiktsgarantier i Norden AB > Tätskiktsgarantier

Tätskiktsgarantier

Tätskiktsgarantier i Norden erbjuder marknadens mest omfattande trygghetspaket för tätskikt på tak.


Garantin omfattar material, följdskador och entreprenörens arbete och lämnas av auktoriserade takentreprenörer.

Se till att du får en garantisedel vid avslutat arbete så vet du att din riskexponering är minimerad.

Läs mer om Tätskiktsgarantier på företagets hemsida

Tätskiktsgarantier i Norden AB
Hemsida: www.tg-norden.se

Tätskiktsgarantier i Norden AB

Tätskiktsgarantier i Norden AB gör att anslutna tätskiktsentreprenörer kan lämna garantier på takarbeten.

Tätskiktsgarantier i Norden AB ägs gemensamt av Sveriges ledande producenter av tätskikt med varumärkena – Icopal, Mataki, Siplast och Trebolit. Vi erbjuder ett unikt trygghetspaket, som omfattar allt från material och följdskador till entreprenörens arbete. Det är uppdelat på en 10-årig ansvarsutfästelse samt en därpå följande 5-årig materialgaranti. Dessutom ingår garantin i priset!

Tätskiktsgarantier i Norden AB utfärdar varje år ca 3000 garantiutfästelser och har de senaste 25 åren försäkrat mer än 60 miljoner m2 tätskikt i Sverige. Vi har ca 200 utbildade och mycket duktiga takentreprenörer anslutna till oss.