Teckentrup Scandinavia AB > Teckentrup Branddörrar

Teckentrup Branddörrar

Teckentrup Scandinavia AB är tillverkare och leverantör av branddörrar. Teckentrup rörprofilsystem för branddörrar och rökskyddsdörrar används både privat, industriellt och i offentliga miljöer.


Sortimentet övertygar genom sin stabila konstruktion, sin utomordentliga kvalitet och sin tilltalande design. Dessutom finns dessa dörrar i många olika former och varianter, t. ex. med överljusfönster, sidodelar och väggelement, så att i stort sett alla individuella designlösningar är möjliga.

Teckentrup rörprofilsystem för branddörrar och rökskyddsdörrar används både privat, i offentliga miljöer och i den industriella sektorn. Tack vare systemets flexibilitet, de många olika skyddsmöjligheterna, de innovativa utrustningsdetaljerna och de många olika designerna finns det alltid lösningar som tillgodoser både till den individuella smaken och de lokala byggtekniska kraven. Vare sig det är fråga om hyreshus, företag, kontorsbyggnader, ålderdomshem, daghem, skolor eller parkeringshus - Teckentrup rörprofilsystem förbinder den säkerhetsstandard som krävs med design i perfektion.

Kontakta Teckentrup Scandinavia AB eller besök deras hemsida via länken nedan för mer information när ni söker en tillverkare och/eller en leverantör av branddörrar eller rökskyddsdörrar.

Läs mer om Teckentrup Branddörrar på företagets hemsida

Teckentrup Scandinavia AB
Hemsida: www.teckentrup.se

Teckentrup Scandinavia AB

Teckentrup Scandinavia AB är tillverkare och leverantör av olika typer av portar som tex garageportar, industriportar, takskjutportar, vikportar, rullportar, ståldörrar med olika säkerhetsfunktioner som branddörrar, säkerhetsdörrar, skottsäkra dörrar mm.

Teckentrup portar och dörrar av stål, ädelstål och aluminium förenar innovativ produktteknik och designmångfald på högsta nivå - Deutsche Qualität! Du finner alltid en optimal lösning oberoende av vilken port eller dörr du behöver - även för mycket komplexa situationer:

* för industrin, handeln och privat bruk
* för nybyggen och sanering
* enligt de aktuella EN-säkerhetdirektiven

Från idé till innovation, från utkast till omsättning i praktiken - allt sker så att säga "på ett ställe". Hela produktprogrammet tillverkas i Teckentrups fabriker. Nya, framtidsorienterade koncept och ständiga förbättringar av de bestående systemen är en självklarhet för Teckentrup. Med innovativa lösningar och en kreativ produktionsteknik sätter Teckentrup en ny måttstock för sektorn portar och dörrar.

I synnerhet där man behöver portar eller dörrar med speciella krav om säkerhet - till exempel vad det gäller brandskydd, rökskydd, bullerskydd, säkerhet och värmeisolering - emotsvarar Teckentrups ståldörrar och portsystem konsekvent de krav som ställs i respektive situation och uppfyller de höga anspråk som man idag ställer på modernaste teknologi, tilltalande design och bästa möjliga kvalitet.

Förstklassiga material, optimal tillverkningskvalitet och ständiga kvalitetskontroller inom ramen av DIN ISO 9001 garanterar för en perfekt säkerhet, tillförlitlighet och lång livslängd. En Teckentrup-produkt är alltid en lönsam investering.