Teckentrup Scandinavia AB > Teckentrup Industriportar

Teckentrup Industriportar

Teckentrup Scandinavia AB är tillverkare och leverantör av industriportar. Industriportarna kan anpassas flexibelt efter behov.


Vid sidan om den platsbesparande konstruktionen där industriporten glider lodrätt upp under taket, kännetecknas detta industriportsystem framför allt av att det är så tystgående och har en slittålig yta samt att det finns så många olika utseenden att välja på. Tilltalande glasningar och integrerade sidodörrar uppfyller alla individuella önskemål. Teckentrup industriportar finns i ett stort urval för alla industriella ändamål, i olika konstruktionskombinationer och med varierande utrustning.

Kontakta Teckentrup Scandinavia AB eller besök deras hemsida via länken nedan för mer information när ni söker en tillverkare och/eller en leverantör av industriportar.

Läs mer om Teckentrup Industriportar på företagets hemsida

Teckentrup Scandinavia AB
Hemsida: www.teckentrup.se

Teckentrup Scandinavia AB

Teckentrup Scandinavia AB är tillverkare och leverantör av olika typer av portar som tex garageportar, industriportar, takskjutportar, vikportar, rullportar, ståldörrar med olika säkerhetsfunktioner som branddörrar, säkerhetsdörrar, skottsäkra dörrar mm.

Teckentrup portar och dörrar av stål, ädelstål och aluminium förenar innovativ produktteknik och designmångfald på högsta nivå - Deutsche Qualität! Du finner alltid en optimal lösning oberoende av vilken port eller dörr du behöver - även för mycket komplexa situationer:

* för industrin, handeln och privat bruk
* för nybyggen och sanering
* enligt de aktuella EN-säkerhetdirektiven

Från idé till innovation, från utkast till omsättning i praktiken - allt sker så att säga "på ett ställe". Hela produktprogrammet tillverkas i Teckentrups fabriker. Nya, framtidsorienterade koncept och ständiga förbättringar av de bestående systemen är en självklarhet för Teckentrup. Med innovativa lösningar och en kreativ produktionsteknik sätter Teckentrup en ny måttstock för sektorn portar och dörrar.

I synnerhet där man behöver portar eller dörrar med speciella krav om säkerhet - till exempel vad det gäller brandskydd, rökskydd, bullerskydd, säkerhet och värmeisolering - emotsvarar Teckentrups ståldörrar och portsystem konsekvent de krav som ställs i respektive situation och uppfyller de höga anspråk som man idag ställer på modernaste teknologi, tilltalande design och bästa möjliga kvalitet.

Förstklassiga material, optimal tillverkningskvalitet och ständiga kvalitetskontroller inom ramen av DIN ISO 9001 garanterar för en perfekt säkerhet, tillförlitlighet och lång livslängd. En Teckentrup-produkt är alltid en lönsam investering.