Teckentrup Scandinavia AB > Teckentrup Ljuddörrar

Teckentrup Ljuddörrar

Teckentrup Scandinavia AB är tillverkare och leverantör av ljuddörrar. Ljuddörrarna ger ljudisolering och bullerskydd, vilket är viktiga faktorer för hälsa och välbefinnande.


I synnerhet buller på arbetsplatsen påverkar inte bara arbetsmiljön, utan sänker också tydligt vår koncentrations - och uppfattningsförmåga. Om man har en hög bullernivå på arbetsplatsen ger Teckentrups ljuddörrar alternativt bullerskyddsdörrar av stål ett optimalt skydd. De ger en behaglig akustik, reducerar buller, ökar arbetseffektiviteten och skyddar hälsan. Tack vare ljuddörrens speciella bladkonstruktion med sitt ovanligt täta isoleringsmaterial och sina specialtätningar har dessa ljuddörrar optimala isoleringsvärden. Om det behövs kan dessa ljuddörrar även utföras som brand och rökskyddsdörrar samt förses med inbrottsskydd och värmeisolering. Teckentrups ljuddörrar kommer till användning både i hyreshus, inom industrin och i offentliga byggnader. De svarar mot den föreskrivna isoleringsstandarden enligt DIN EN 20140/717-1 och har testats och bedömts på laboratorier. Men eftersom man aldrig har samma perfekta förutsättningar i verkligheten så bör man dra av 5 dB från det testade ljudisoleringsvärdet. Med hänsyn till att bullerkällor alltid varierar från fall till fall, så finns dessa dörrar med ett ljudisoleringsvärde på mellan 33 dB och 55 dB. Designen kommer heller inte till korta: man kan välja mellan tjock- och tunnfals, dekorativa handtag samt utföranden i ädelstål.

Kontakta Teckentrup Scandinavia AB eller besök deras hemsida via länken nedan för mer information när ni söker en tillverkare och/eller en leverantör av ljuddörrar.

Läs mer om Teckentrup Ljuddörrar på företagets hemsida

Teckentrup Scandinavia AB
Hemsida: www.teckentrup.se

Teckentrup Scandinavia AB

Teckentrup Scandinavia AB är tillverkare och leverantör av olika typer av portar som tex garageportar, industriportar, takskjutportar, vikportar, rullportar, ståldörrar med olika säkerhetsfunktioner som branddörrar, säkerhetsdörrar, skottsäkra dörrar mm.

Teckentrup portar och dörrar av stål, ädelstål och aluminium förenar innovativ produktteknik och designmångfald på högsta nivå - Deutsche Qualität! Du finner alltid en optimal lösning oberoende av vilken port eller dörr du behöver - även för mycket komplexa situationer:

* för industrin, handeln och privat bruk
* för nybyggen och sanering
* enligt de aktuella EN-säkerhetdirektiven

Från idé till innovation, från utkast till omsättning i praktiken - allt sker så att säga "på ett ställe". Hela produktprogrammet tillverkas i Teckentrups fabriker. Nya, framtidsorienterade koncept och ständiga förbättringar av de bestående systemen är en självklarhet för Teckentrup. Med innovativa lösningar och en kreativ produktionsteknik sätter Teckentrup en ny måttstock för sektorn portar och dörrar.

I synnerhet där man behöver portar eller dörrar med speciella krav om säkerhet - till exempel vad det gäller brandskydd, rökskydd, bullerskydd, säkerhet och värmeisolering - emotsvarar Teckentrups ståldörrar och portsystem konsekvent de krav som ställs i respektive situation och uppfyller de höga anspråk som man idag ställer på modernaste teknologi, tilltalande design och bästa möjliga kvalitet.

Förstklassiga material, optimal tillverkningskvalitet och ständiga kvalitetskontroller inom ramen av DIN ISO 9001 garanterar för en perfekt säkerhet, tillförlitlighet och lång livslängd. En Teckentrup-produkt är alltid en lönsam investering.