Teckentrup Scandinavia AB > Teckentrup Rullportar

Teckentrup Rullportar

Teckentrup Scandinavia AB är tillverkare och leverantör av rullprotar. Den enkla, robusta och flexibla konstruktionen av rullportarna ger utrymme för många möjligheter.


De kan monteras både ut- och invändigt och tack vare det ringa platsbehovet kan de också monteras på sidan eller i taket - Teckentrup rullportar anpassar sig till varje situation.

Man är stressad, har bråttom och är kanske bara lite ouppmärksam. Och då är en kollision mellan en maskin och rullporten lätt hänt - men hos Teckentrup har den mycket sällan allvarliga följder. Teckentrups rullpansar ger efter och fjädrar tillbaka -mjukt- och flexibelt; och tack vare de robusta profilerna behöver man sällan byta ut en port om olyckan har varit framme. Vid sidan om designen och de material som används så är det framför allt rullportarnas komponenter som övertygar. Stabila styrskenor, säkra stormhakar och en perfekt anpassad automatik- och styrsystem gör dessa moderna rullportar till en optimal lösning.

Kontakta Teckentrup Scandinavia AB eller besök deras hemsida via länken nedan för mer information när ni söker en tillverkare och/eller en leverantör av Rullportar.

Läs mer om Teckentrup Rullportar på företagets hemsida

Teckentrup Scandinavia AB
Hemsida: www.teckentrup.se

Teckentrup Scandinavia AB

Teckentrup Scandinavia AB är tillverkare och leverantör av olika typer av portar som tex garageportar, industriportar, takskjutportar, vikportar, rullportar, ståldörrar med olika säkerhetsfunktioner som branddörrar, säkerhetsdörrar, skottsäkra dörrar mm.

Teckentrup portar och dörrar av stål, ädelstål och aluminium förenar innovativ produktteknik och designmångfald på högsta nivå - Deutsche Qualität! Du finner alltid en optimal lösning oberoende av vilken port eller dörr du behöver - även för mycket komplexa situationer:

* för industrin, handeln och privat bruk
* för nybyggen och sanering
* enligt de aktuella EN-säkerhetdirektiven

Från idé till innovation, från utkast till omsättning i praktiken - allt sker så att säga "på ett ställe". Hela produktprogrammet tillverkas i Teckentrups fabriker. Nya, framtidsorienterade koncept och ständiga förbättringar av de bestående systemen är en självklarhet för Teckentrup. Med innovativa lösningar och en kreativ produktionsteknik sätter Teckentrup en ny måttstock för sektorn portar och dörrar.

I synnerhet där man behöver portar eller dörrar med speciella krav om säkerhet - till exempel vad det gäller brandskydd, rökskydd, bullerskydd, säkerhet och värmeisolering - emotsvarar Teckentrups ståldörrar och portsystem konsekvent de krav som ställs i respektive situation och uppfyller de höga anspråk som man idag ställer på modernaste teknologi, tilltalande design och bästa möjliga kvalitet.

Förstklassiga material, optimal tillverkningskvalitet och ständiga kvalitetskontroller inom ramen av DIN ISO 9001 garanterar för en perfekt säkerhet, tillförlitlighet och lång livslängd. En Teckentrup-produkt är alltid en lönsam investering.