Teckentrup Scandinavia AB > Teckentrup Säkerhetsdörrar

Teckentrup Säkerhetsdörrar

Teckentrup Scandinavia AB är tillverkare av säkerhetsdörrar som ger den säkerhet som krävs för att skydda personer och värdeföremål på bästa sätt.


Dessa säkerhetsdörrar har en effektiv skyddsfunktion i form av en flerdubbel förregling, gångjärn som är säkrade med bultar, en säkerhetsprofilcylinder som varken kan borras upp eller dras ur, och säkerhetsbeslag, som ger ett optimalt motstånd så att den som försöker bryta sig in snabbt ger upp.

Teckentrups inbrottshämmande säkerhetsdörrar med universell skyddsfunktion kommer väl till användning både privat, inom industrin och i offentliga byggnader. Den universella säkerhetsfunktionen räcker från MK 2-dörrar för källaringångar, till celldörrar på fångvårdsanstalter. Beroende på riskbedömningen delas den inbrottshämmande funktionen enligt DIN V ENV 1627 in i klasserna MK 1 till MK 6. Vid denna indelning tas hänsyn till den kriminella energin och den utrustning som en potentiell gärningsman kan ha. För de flesta bostadshus räcker klass MK 2 och MK 3. För normala kontor räcker i regel också klass 3. En fackman kan alltid bedöma i vilken omfattning det eventuellt kan krävas speciell skyddsutrustning, som t.ex. ett larmsystem eller så kallade paniklås.

Kontakta Teckentrup Scandinavia AB eller besök deras hemsida via länken nedan för mer information när ni söker en tillverkare och/eller en leverantör av säkerhetsdörrar.

Läs mer om Teckentrup Säkerhetsdörrar på företagets hemsida

Teckentrup Scandinavia AB
Hemsida: www.teckentrup.se

Teckentrup Scandinavia AB

Teckentrup Scandinavia AB är tillverkare och leverantör av olika typer av portar som tex garageportar, industriportar, takskjutportar, vikportar, rullportar, ståldörrar med olika säkerhetsfunktioner som branddörrar, säkerhetsdörrar, skottsäkra dörrar mm.

Teckentrup portar och dörrar av stål, ädelstål och aluminium förenar innovativ produktteknik och designmångfald på högsta nivå - Deutsche Qualität! Du finner alltid en optimal lösning oberoende av vilken port eller dörr du behöver - även för mycket komplexa situationer:

* för industrin, handeln och privat bruk
* för nybyggen och sanering
* enligt de aktuella EN-säkerhetdirektiven

Från idé till innovation, från utkast till omsättning i praktiken - allt sker så att säga "på ett ställe". Hela produktprogrammet tillverkas i Teckentrups fabriker. Nya, framtidsorienterade koncept och ständiga förbättringar av de bestående systemen är en självklarhet för Teckentrup. Med innovativa lösningar och en kreativ produktionsteknik sätter Teckentrup en ny måttstock för sektorn portar och dörrar.

I synnerhet där man behöver portar eller dörrar med speciella krav om säkerhet - till exempel vad det gäller brandskydd, rökskydd, bullerskydd, säkerhet och värmeisolering - emotsvarar Teckentrups ståldörrar och portsystem konsekvent de krav som ställs i respektive situation och uppfyller de höga anspråk som man idag ställer på modernaste teknologi, tilltalande design och bästa möjliga kvalitet.

Förstklassiga material, optimal tillverkningskvalitet och ständiga kvalitetskontroller inom ramen av DIN ISO 9001 garanterar för en perfekt säkerhet, tillförlitlighet och lång livslängd. En Teckentrup-produkt är alltid en lönsam investering.