Isholtsten > Tegelgolv slät yta

Tegelgolv slät yta

Isholtsten har försäljning av rödbränt tegel - i traditionellt svenskt format.


Isholtsten är specialiserat på att framställa exakt kalibrerade tegelplattor för golvläggning. Standardtjocklek på plattorna är 12mm. Plattorna tillverkas av många olika typer av tegel och kan läggas i både kulturmiljöer och designade interiörer.

Utmärkande är att läggningen blir lika enkel som med klinker. Detviktigaste är att den färdiga produkten har känslan av ett traditionellt tegelgolv.

Läs mer om Tegelgolv slät yta på företagets hemsida

Isholtsten
Hemsida: www.isholtsten.se

Isholtsten

Isholtsten är producent och leverantör av tegelgolv, golvtegel, klinker och stengolv, tegelplattor, marktegel, utför såguppdrag tegelstenar, såsom delning/klyvning av fasadsten, fasadsten, marksten, klinkertegel, stensågning, såguppdrag,vinkällare, terrass, byggnadsvård, dela tegel, klyva tegel, dela fasadsten.
Isholtsten är specialiserat på att framställa exakt kalibrerade tegelplattor för golvläggning. Standardtjocklek på plattorna är 13 mm. Plattorna tillverkas av många olika typer av tegel och kan läggas i både kulturmiljöer och designade interiörer.

Utmärkande är att läggningen blir lika enkel som med klinker. Det viktigaste är att den färdiga produkten har känslan av ett traditionellt tegelgolv.