Stokvis Tapes Sverige AB > Tejphållare och maskiner

Tejphållare och maskiner

Stokvis Tapes är tillverkare av bla olika tejphållare, tejpdispensrar och andra appliseringsmaskiner för era tejpapplikationer.

Stokvis Tapes kan även erbjuda er olika tejpdispensrar och andra appliseringsmaskiner för era tejpapplikationer. Kontakta vår avdelning för marknadsupport för mer information.

Här ser du ett exempel på en tejpdispenser: Artnr P91990

Läs mer om Tejphållare och maskiner på företagets hemsida

Stokvis Tapes Sverige AB
Hemsida: www.stokvistapes.se

Stokvis Tapes Sverige AB

Stokvis Tapes Sverige AB levererar och tillverkar ett komplett sortiment av tejper för byggnadsindustrin: Industritejp, byggtejp, enkelhäftande tejp, dubbelhäftande tejp och tätningslister. Många tejper är specifika i enlighet med byggindustrins normer. Vi har tejper som kan appliceras under svåra köld och fuktighets omständigheter och som håller i evighet. Stokvis Tapes har specialister som arbetar inom följande områden:
Flyg-, bil-, byggnads-, elektronik-, metall-, mobiltelfoni-, förpacknings-, papper & grafisk och plastindustrin.

Tape, Tejp, Gör det själv, Fordonsindustrin,
Flygindustrin, Byggnadsindustrin, Elektronikindustrin, Metall, Mobiltelefoni, Papper & Grafisk, Plastindustrin.