HAGS Aneby AB > Temalek

Temalek

HAGS Aneby är leverantör av lekplatsutrustning. En temalekplats ger fantastiskt mervärde till en stadsmiljö eller landsbygdsmiljö och ger det lokala området en unik identitet.

Den ger också barnen en stimulerande lekupplevelse, väcker deras fantasi och uppmuntrar till rollekar. Är du redo för ett temaäventyr?

Läs mer om Temalek på företagets hemsida

HAGS Aneby AB
Hemsida: www.hags.se

HAGS Aneby AB

HAGS är ett globalt företag och vårt produkterbjudande har stor spännvidd – för lek, sport och andra utomhusaktiviteter och för människor i alla åldrar. Alla våra produkter finns tillgängliga via en enda kontakt. Det som gör HAGS unikt är emellertid inte bara våra produkter. Vin anser att de flesta funktionella och engagerade rekreationsområden utomhus skapas genom ett gott samarbete. Vi delar gärna med oss av vår kunskap och det flexibla systemet med vår ”verktygslåda” som hjälper dig att planera din lösning.