Protan Entreprenad AB > Terassduk

Terassduk

Protan Entreprenad AB använder Protan terrassduk som tätar mot vatten på jämna stabila underlag. Duken är tänkt för direkt gångtrafik och kräver ingen övertäckning.

<br>
Skarvning sker med ett svetstråd och till anslutning mot t.ex. genomföringar och avlopp används våra förtillverkade detaljer. Protan terrassduk rengörs med vatten och såpa.
<br><br>
Protan terrassduk 2,4 mm används där betong- eller terrassgolv skall tätas för att undvika problem med karbonatisering av betong, rostangrep på armeringsjärn, röta på träkonstruktioner och målning som flagar av.
<br><br>

Läs mer om Terassduk på företagets hemsida

Protan Entreprenad AB
Hemsida: www.protan.se

Protan Entreprenad AB

Protan Entreprenad AB utför takentreprenad, läggning av Protan tätskikt för tak, värmeisolering av tak, tätning av byggnader och badrum med mera. Protan Entreprenad AB är Protans egna entreprenadavdelningar i Alingsås, Örebro, Karlstad, och Stockholm.

Norska Protan AS är Nordens ledande producent av tekniska textilier, Ventiflex ventilationsrör och framför allt av takduk av PVC. För att utöver en bra produkt säkerställa ett bra arbete vid monteringen säljer man takduken endast genom auktoriserade takentreprenörer och har även egna takentreprenader.