AB Strängbetong > TermoDeck

TermoDeck

TermoDeck är ett kombinerat ventilationssystem och uppvärmningssystem som ger ett stabilt och dragfritt inomhusklimat med betongens värmelagrande förmåga.


En byggnad från Strängbetong är en väl fungerande helhet, där ekonomi, komfort, miljötänkande, enkelhet och driftssäkerhet går hand i hand. TermoDeck är ett koncept som bygger på mångårig erfarenhet av klimatsystem för olika miljöer och fungerar för att värma, kyla och ventilera såväl kontor, skolor och vårdbyggnader som hotell och bostadshus.

I byggnader med tunga bjälklag och väggar lagras värme som uppkommer under dagen från människor, belysning och solstrålning. Det minskar och fördröjer temperaturökningen i rummet. På motsvarande sätt stannar värmen länge under kalla dagar. Ungefär som i en kakelugn eller murstock – en utdragen värmelagring som hushållar med eldens effekt och förmår göra rummet behagligt under kyliga nätter med stora värmeförluster.

Läs mer om TermoDeck på företagets hemsida

AB Strängbetong
Hemsida: www.strangbetong.se

AB Strängbetong

Strängbetong är tillverkare och leverantör som utför betongarbeten såsom montering av olika betongelement och prefabelement t ex väggelement, betongtrappor, balkonger i betong.
Strängbetong har nu tagit fram ett byggsystem, som gör att bostadshus kan tillverkas och monteras industriellt, men med individuell arkitektur och inredning.

Genom att utveckla och införa industriella metoder, som inverkar på hela byggprocessen, ska Strängbetong vara det företag i den svenska byggbranschen som främst förknippas med kostnadseffektiv, lean produktion samtidigt som utrymme skapas för arkitektonisk kvalitet.