Takteknik i Hälsingland AB > Terrass- och Parkeringsdäck

Terrass- och Parkeringsdäck

Takteknik i Hälsingland AB lägger Trebolit Polymermattor, som är vattenisolerade membran för bl.a terrasser och parkeringsdäck.Parkeringsdäck och terrassdäck är utsatta för ständiga temperaturväxlingar och hårda belastningar. Oavsett om du skall lägga asfaltbetong, cementbetong, betongplattor i sand eller fin makadam, värmeisolering m m kan du tryggt kombinera det med Trebolit Polymermatta.

Det är viktigt att tätskiktet håller tätt under lång tid. Skador och läckage kan vara svåra att identifiera och kostnaderna vid en eventuell reparation blir ofta höga.

Elastolit TP 4500
En bärare av polyesterfilt, som Är impregnerad och belagd med elastomermodifierad asfalt. Ovansidan på Elastolit TP 4500 S är sandbelagd. Undersidan är belagd med extra asfalt. För att ge bästa möjliga svetsegenskaper är undersidan täckt med plastfolie, som smälter bort vid uppvärmning

Ytvikten är 4,5 kg/m²

Elastolit TP 6000 S
En bärare av polyesterfilt, som är impregnerad och belagd med elastomermodifierad asfalt Ovansidan på Elastolit TP 6000 S är sandbelagd. Undersidan är belagd med extra asfalt. För att ge bästa möjliga svetsegenskaper är undersidan täckt med plastfolie, som smälter bort vid uppvärmning

Ytvikten är 6,0 kg/m²

Läs mer om Terrass- och Parkeringsdäck på företagets hemsida

Takteknik i Hälsingland AB
Hemsida: www.platteknik.nu

Takteknik i Hälsingland AB

Takteknik i Hälsingland AB är takläggare som utför takläggning och annan takentreprenad i Bolläs, Hudiksvall, Stockholm, Söderhamn. Auktoriserad Trebolit Takentreprenör.

Företaget jobbar uteslutande med godkända produkter från Trebolit. Med Trebolit tätskiktsprodukter kan Takteknik i Hälsingland AB erbjuda dig marknadens bästa tätskiktsgaranti, 15 år. Då vet du att arbetet är utfört av Trebolitutbildad personal och att produkterna är utvecklade för nordiskt klimat i kvalitets- och miljöcertifierad tillverkning.