Ra Golv AB > Terrazzo

Terrazzo

Terrazzo är fogfritt, estetiskt, nötningsbeständigt, rekonditioneringsbart, låga underhållskostnader, livslängd, ljuddämpande.

Läs mer om Terrazzo på företagets hemsida

Ra Golv AB
Hemsida: www.ragolv.se

Ra Golv AB

RA Golv AB utför entreprenad inom butiksgolv, industrigolv, offentlig miljö golv, fogfria golv, betonggolv, betongreparationer och golvavjämning mm.

RA Golv AB startade 1967 i Halmstad och är idag en ledande entreprenör för fogfria beläggningar. Inriktning är att installera och underhålla kundanpassade lösningar byggt på noggrann behovsanalys av bruks- och funktionsegenskapskrav. RA Golv AB är ISO 14001 certifierade