TakXperten Stockholm AB > Tilläggsisolering

Tilläggsisolering

TakXperten Stockholm AB i Södertälje arbetar med takarbete och utför tilläggsisolering av tak och fasad i Södetälje och Stockholm med omnejd.

Tilläggsisolering ger ett ökat värde och en bättre inomhusmiljö med jämnare temperatur. Förutom ett ökat värde på fastigheten ger en tilläggsisolering även en bättre inomhusmiljö med jämnare temperatur året om.

Tilläggsisoleringen gör det svalare inomhus på sommaren och ni kan sänka temperaturen någon grad på vintern utan att det känns kallt och dragit.

Dagens debatt om klimatförändringar ger ytterligare kraft åt argumenten för att minska energianvändningen vid uppvärmning av våra byggnader. Trots den bisarra effekten av klimatförändringarna med mildare vintrar ökar kostnaderna för energianvändningen.

Läs mer om Tilläggsisolering på företagets hemsida

TakXperten Stockholm AB
Hemsida: stockholm.takxperten.se

TakXperten Stockholm AB

TakXperten Stockholm AB arbetar med takläggning, takarbete, tätskikt för tak, sedumtak, terrasser och innergårdar.

Tak är vår sak!
- Tätskiktsmattor - Takdukar - Terrasser - Sedumtak - Innergårdar

Vi satsar på kvaliét, miljö och utbildningar. Vidareutvecklar kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöledningsystem.

Samarbetar med Sveriges ledande materialleverantörer såsom Icopal, Sika, Rockwool