Cibes Lift AB > Tillbehör A5000/A7000

Tillbehör A5000/A7000

Cibes Lift har ett komplett tillbehörsprogram med en mängd tillbehör och funktioner för hissar. Skräddarsydda tekniska lösningar kan erbjudas efter kundens önskemål.


Automatisk schaktbelysning
Den automatiska schaktbelysningen tänds när hitknappen trycks in. Den släcks automatiskt efter en inställbar tid när hissen är tom och dörrarna är stängda....

1100 Plattform
Cibes A5000 och A7000 kan utrustas med extra stort golv. Golvet är förlängt med 100mm vilket ger en 1100mm bred plattform ...

Ankomstsignal
Ankomstsignalen är en liten högtalare som monteras i dörrkarmens övre del. Den ger ifrån sig en signal som meddelar då hissen kommit i plan. Den är ett komplement till ljusskylten. ...

Batterinödsänkning
Den elektriska nödsänkningen består av: Elmotor Snäckväxel 12v batteri Infästning Styrkontroller i apparatskåpet Batteriet underhållsladdas kontinuerligt för att säkerställa drift....

Armbågskontakt
Armbågskontakt kan användas istället för tryckknappar för att underlätta för rörelsehindrade....

Nödtelefon
Nödtelefonen är installerad på den vertikala delen av plattformen bredvid manöverpanelen. Den är kopplad genom nödsignalsknappen och ringer automatiskt upp ett förprogrammerat nummer efter att ...

Förhöjd rygg
Ryggen, dvs den vertikala delen på plattformen kan förhöjas med 1100mm från standardhöjden 1100mm. Den totala höjden på den vertikala delen blir 2200mm. Belysning och spegel är standa...

Fällsits
Fällsits som monteras på den vertikala delen av plattformen....

IR-styrning
IR-styrning är en fjärrkontroll som man kan styra hissen med. Den kan användas för att kalla på hissen och för att köra hissen....

Nyckelvred
Nyckellåsning kan installeras antingen på manöverpanelen eller på fronterna....

Utomhus hiss
Cibes A 5000 kan förberedas för installationer utomhus. Ett tak förhindrar väta att komma in i maskinrummet. Ventilation av maskinrummet gör att kondens och liknande reduceras. Utsatt...

Fotocell
Fotocellen placeras på lyftplattans vertikala del och jobbar mot hissens A respektive B sida. En reflextape som reflekterar strålen placeras utmed hela schaktet (illustreras i blått på bilden...

Förhöjd kant
Förhöjningskanten sträcker sig likt ett L på golvet och är 100mm hög. Den kan fås enligt bild, men också spegelvänd. På hissar med genomgång är den endast förhöjd på långsidan....

Skollåsning
Skollåsning innebär att dörrfronten är utrustad med ett lås och att dörren låses mekaniskt efter 10-30 sekunder, beroende på inställning, när dörren slår igen. Detta kan användas på ett ...

Smartcard
Smartcard fungerar som en nyckel till hissen. Smartcardläsare kan placeras på plattformen och på dörrfronterna på hissen Varje kort fungerar som en individ och ger tillgång till de plan/...

Telefon
Telefonen är installerad på den vertikala delen av plattformen bredvid manöverpanelen...

Läs mer om Tillbehör A5000/A7000 på företagets hemsida

Cibes Lift AB
Hemsida: www.cibeslift.com/sv

Cibes Lift AB

Cibes Lift AB Cibes Lift utvecklar och tillverkar lågfartshissar med en hög grad av kundvärde, innovation och erfarenhet.

Cibes Lift AB är Europas ledande tillverkare av skruvdrivna plattformshissar med schakt.

Vår affärsidé är att tillverka unika produkter inom området plattformshissar med utländska distributörer och svenska byggbolag som huvudmålgrupper.

Cibes Lift AB fokuserat på ett fåtal unika produkter och marknadsför dessa genom uppbyggnad av ett internationellt distributörsnät och via direktförsäljning i Sverige.

Vår huvudprodukt – Plattformshissen Cibes A 5000 är ett utmärkt alternativ till konventionella hissar för lägre lyfthöjder och hissen är certifierad enligt EU:s Maskin Direktiv 2006/42/EC.

Cibes Lift AB startade sin verksamhet i mitten på 80-talet. Huvudkontor, försäljning, tillverkning och service är placerat vid vår anläggning i Gävle.