Göteborgs Fasadputs AB > Tillverkning av ornamentik

Tillverkning av ornamentik

Göteborgs Fasadputs AB utför tillverkning av ornamentik i Göteborg med omnejd. För detta krävs det avancerad kunskap och även en viss konstnärlig ådra för att få det ny tillverkade att smälta ihop med original utsmyckningar.


Wallenstam:
Putsrenovering av fasader och nytillverkning av ornamentik. Fasader avfärgades med silikatfärg. Invändigt utfördes murnings och putsningsarbeten samt akustikputs på ljusgårdarnas fasader.

Läs mer om Tillverkning av ornamentik på företagets hemsida

Göteborgs Fasadputs AB
Hemsida: http://www.gfpab.se/

Göteborgs Fasadputs AB

Göteborgs Fasadputs AB utför bland annat: putsningsarbete, murningsarbete, balkongreparation, fasadrenovering, måleriarbete med mera inom Göteborg med omnejd.

Göteborgs Fasadputs AB har sedan starten 1966 arbetat som specialistföretag inom murnings- och putsningsarbeten. Utför även klass 1 murning. Göteborgs Fasadputs AB är sedan 1967 medlemmar i Svenska Putsentreprenörsföreningen, SPEF. Även medlemmar i Sveriges Byggindustrier, (Byggentreprenörerna, och Västra Sveriges Byggmästareförening. Sammantaget innebär detta att du som kund hos Göteborgs Fasadputs kan känna tryggheten att Göteborgs Fasadputs följer gällande lagar och förordningar samt att företaget lever upp till deras garantiåtaganden.

Kontakta Göteborgs Fasadputs AB ifall du vill utföra arbete inom: murning, murningsentreprenad, putsning, putsentreprenad, tilläggsisolering, balkongreparation, murverksreparation, ornamentik, fasadrenovering, blästring, färgborttagning, plåtarbete, målning, målningsarbete, måleriarbete med mera.