Besiktningbygg Peter Lorentzson AB > Tjänster

Tjänster

Jag har över 30 års erfarenhet som arbetsledare inom byggsektorn och jag är av Svenska Byggingenjörers Riksförbund godkänd besiktningsman. Jag är också godkänd besiktningsman enligt Byggkeramikrådet och Golvbranschens Riksorganisation.

Min kundkrets består av såväl mindre byggföretag som kommuner, privatpersoner och fastighetsägare. Jag har också inlett ett samarbete med Villaägarnas Riksförbund - ett samarbetsavtal är under framtagande, som kommer att innebära att jag anlitas för rådgivning till deras medlemmar.

Läs mer om Tjänster på företagets hemsida

Besiktningbygg Peter Lorentzson AB
Hemsida: www.besiktningbygg.se

Besiktningbygg Peter Lorentzson AB

Besiktningbygg Peter Lorentzson AB är ett konsultföretag med inriktning på entreprenadbesiktning och överlåtelsebesiktning.