Finja Betong AB > Torrbruk

Torrbruk

Torrbruket färdigblandas på våra fabriker med stor exakthet, det enda du tillsätter är vatten. Leverans sker i säckar om 25 kg.

En del av våra produkter kan även erhållas i storsäck 1000 kg eller i lösvikt för bruksbehållare.

Läs mer om Torrbruk på företagets hemsida

Finja Betong AB
Hemsida: www.finja.se

Finja Betong AB

Historien om familjeföretaget Finja Betong började för drygt 50 år sedan då Kaj Andersson som på 1950-talet hjälpte bönderna i Göingebygden att dra in ström på gårdarna. Han fick dock inte alltid betalt i rena pengar. En gång fick han ett grustag av en bonde som betalning. Det var år 1957 och grunden till Finja Betong var därmed lagd. Kaj Andersson bidrog genom Finja Betong aktivt till att bygga det svenska folkhemmet, först med hjälp av betonghålsten men senare även med lättklinker (även kallad Leca) och prefabricerade system.