Moelven Töreboda AB > Träbroar

Träbroar

Limträ ger många fördelar och med träbroar finns alla möjligheter. Konstruktion, projektering, tillverkning och montage utförs av oss.


Inom Moelven har vi lång erfarenhet av att bygga vägbroar samt gång- och cykelbroar. Broarna tillverkas av limträ som optimerar de tekniska egenskaperna samtidigt som hänsyn tas till de allt viktigare miljöaspekterna. Limträ är ett beständigt material, även i aggresiva miljöer. Det är lättarbetat och formstabilt och passar utmärkt till olika typer av brokonstruktioner. Limträ påverkas inte av värme och kyla och står emot vägsalt. Limträ har en lång livslängd på minst 80 år.

Läs mer om Träbroar på företagets hemsida

Moelven Töreboda  AB

Moelven Töreboda är sedan 1919 en av Europas ledande tillverkare av limträ. Förutom egen produktion av standard- och specialbalkar erbjuder Moelven Töreboda kvalificerade lösningar inom arenor, broar och pelarbalksystem. Projektleveranser kan erbjudas komplett med montage på byggplatsen.